Social freezing – män

Nedanstående priser gäller från 1 juli 2021.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Infrysning av spermier/Social freezing samt 1 års förvaring (kostnad för infektionsscreening tillkommer med 1 000 kr)

3 000 kr

Frysförvaring av spermier/Social freezing. Efter första året tillkommer en årlig förvaringskostnad

3 000 kr/år