Spermaprov/Provtagning

Spermaprov

Vi på Livio Fertilitetscentrum Gärdet utför analyser av spermaprov (bedömning av koncentration och rörlighet) som led i fertilitetsutredningar. Vår metod för spermaanalys  är ackrediterad av Swedac och analyserna görs i enlighet med Stockholms Läns Landstings kvalitetskrav, detta innebär att alla vårdgivare är välkomna att remittera patienter till oss. Vårdgivare med avtal inom vårdval gynekologi Stockholm med tillägg fertilitet får ersättning av SLL för spermaanalyser utförda av oss.

Remiss till spermaprov (för remittenter)

Observera att det nu går utmärkt att skicka e-remiss till oss via Take Care!

Om ni önskar skicka pappersremiss, tänk då på följande:

Säkerställ att ni använder den senaste remissversionen (dok 08101, se länk nedan).

Fyll i patientens personuppgifter (namn och personnummer).

Skriv in er kombikakod samt remitterande läkares namn.

Information inför lämning av provet

Tid för provtagning bokas per telefon 08-586 120 00, välj ”Tidbokning för spermaprov” så ringer vi upp.

Provet bör tas 2-3 (upp till 7) dagar efter senaste utlösning.

Legitimation och remiss måste tas med.

På kliniken finns ett speciellt provtagningsrum där provet kan lämnas. För den som vill ta provet hemma måste provet lämnas till oss inom 60 minuter. Det är viktigt att provet inte utsätts för kyla under transporten till kliniken. Endast behållare från Livio Fertilitetscentrum Gärdet får användas, den kan hämtas på kliniken.

Vi tillhandahåller ej erotiskt material men det finns wifi på rummet.

Observera att vi inte kan ta emot och analysera provet om remiss eller legitimation saknas!

Våra svarsrutiner

Vi eftersträvar en hög servicegrad med snabb återkoppling till er. Provsvaret skickas senast inom 7 arbetsdagar. Ni är välkomna att kontakta oss om ni har frågor.

Vi svarar ut spermaproven enligt WHO:s referensvärden (WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, 5th edition, 2010). Eventuella avvikelser kommenteras i svarsutlåtandet.

Remiss inför spermaprov (inkl provlämningsanvisningar)

Vi tar gärna emot synpunkter och förbättringsförslag på vår verksamhet!