Patienter i behandling

Även om du har fått omsorgsfull information innan du inleder din behandling, och i lugn och ro har haft möjlighet att ställa frågor, kan det dyka upp funderingar under och efter behandlingen. Du är alltid välkommen att kontakta din klinik med frågor och funderingar.