Velkommen til oss!

Velkommen til Norges eldste og mest erfarne private klinikk innen assistert befruktning. Vi har jobbet med å hjelpe par til å få sitt etterlengtede barn siden 1986. Vi vil at hvert eneste par som besøker oss skal føle at vi har gjort vårt ytterste for å hjelpe dem. Gjennom å gi våre pasienter den beste IVF-omsorg, både gjennom kompetanse og personlig tilstedeværelse, ønsker vi å være det selvsagte valg for barnløse.

Vi ønsker å følge dere tett under behandlingen og dere vil møte lege og/eller sykepleier i konsultasjonene dere har hos oss. For å bli pasient hos oss trenger dere ikke henvising fra lege. Les mer om hvordan du kan bli pasient hos oss her Vi har i mange år dyrket alle befruktede egg i 5 dager. På den måten gir alle de befruktede eggene en sjanse til å utvikle seg til en blastocyst. Når embryoet utvikler seg til blastocyst har det vært igjennom flere kritiske utviklingspunkter på veien.Vi bruker en moderne fryseteknikk  av embryoer (vitrifisering) og har meget gode erfaringer med dette.

Les mer

Kvalitet er rettesnoren for alt arbeidet på IVF klinikk Oslo. Vi vet at med kvalitet og aktiv forbedring vi nå våre ambisiøse mål, og kan møte våre pasienters forventninger.

Les mer

Her finner du forklaringer på den medisinske terminologien du kan møte på innefor IVF-faget.

Les mer

Forskning er vår viktigste kilde til ny kunnskap. Vi mener att relevante funn fra god forskning raskest mulig bør komme pasientene til gode. Forskningsselskapet IVF Research Sweden er et non-profit selskap innen vår konsern og i alle våre klinikker jobber medarbeidere med erfaring innen forskning og utvikling. Les mer her.

Les mer